2017-10-16

Månadsmöten

Aktiviteter

Cirklar

Resor

Styrelse

Kommittéer

Årsmöteshandlingar

Föreningsstadgar

KODEN

Här kan du bli medlem i Aktiva Seniorer, Skövde

Om Aktiva Seniorer

Rapportarkiv

KPR (Kommunala pensionärsrådet)

Ansvarig utgivare:
Göran Jonsson
goranjonsson43@gmail.com