Hur man anmäler sig till en aktivitet, resa, cirkel mm via hemsidan.

OBS!  För att anmäla sig via hemsidan måste man ange en e-postadress. 
Du kan anmäla dig via dator och även via läsplatta och smartphone. 
Saknar du e-postadress så anmäler du dig  genom att ringa eller mejla till den som är ansvarig för aktiviteten. Kontaktinformation
finns under menyn FÖRENGEN/Kommittéer och sedan aktuell kommitté.
 
Klicka på menyraden Aktivitetsbokning under menyn ANMÄLAN/BOKNING för att boka en aktivitet av något slag. Du ser då en förteckning över aktiviteter som går att boka.
  

       1. Anmäl en person.

           Välj den aktivitet du är intresserad av och klicka på "Anmäl (en person).
           Fyll i förnamn, efternamn, telefon, mobilnummer om sådant finns och e-postadress. I kommentarsfältet anges eventuella önskemål om samåkning eller liknande.
           Kontrollera att uppgifterna är rätt ifyllda. 
           Klicka på "Registrera anmälan".
           Du får en bekräftelse på skärmen och inom några minuter e-post med en bekräftelse.      
           Ångrar du anmälan så klickar du på "Tillbaka".
           Om något inte fungerar eller blivit fel kontaktar du den som i programmet står som bokningsansvarig. 
           
            Du kan sedan fortsätta att anmäla dig till flera aktiviteter om så önskas.
                     
       2. Anmäl  flera medlemmar samtidig. 
           Klicka på ”Anmäl (Flera personer)”. 
Fyll i antal deltagare och klicka på ”Nästa.”  
           Fyll därefter i förnamn, efternamn, telefon, mobilnummer om sådant finns och e-postadress för samtliga personer som ska anmälas.
           Om du anmäler någon som inte har e-postadress måste du ange din egen e-postadress. 
           Kontrollera att alla uppgifter är OK. Klicka på ”Nästa”. Du kommer till en sida 
            där du ska ange "Kontaktperson", d.v.s. vem av de anmälda som ansvarar för anmälan, för betalning m.m.
           Skriv in förnamn, efternamn, telefon och e-postadress.
           Klicka på ”Registrera anmälan”. Du får bekräftelse på din anmälan på skärmen och
           via e-post.'
           Ångrar du anmälan så klickar du på "Tillbaka".
           Om något inte fungerar eller blivit fel kontaktar du den som i programmet står som bokningsansvarig. 
           
       3. Anmälan väntelista
           Om aktiviteten är fullbokad kan du anmäla dig till väntelista genom klicka på "Anmäl väntelista".
           Fyll i förnamn, efternamn, telefon, mobilnummer om sådant finns och e-postadress.
           Kontrollera att uppgifterna är rätt ifyllda.
           Klicka på "Registrera anmälan".
           Du får en bekräftelse på skärmen och inom några minuter e-post med en bekräftelse.     
           Om det blir en ledig plats kontaktas du av bokningsansvarig och tillfrågas om du vill ha den. 
           
       4. OBS! Avanmälan görs alltid via telefon eller e-post till den bokningsansvarige.