Aktiva Seniorer Skövde

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Som medlem blir du registrerad i vårt medlemsregister med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta register har styrelsen tillgång till, men vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående eller företag. Om du deltar i en studiecirkel i vår regi, där vi samarbetar med studieförbund, ska vi lämna uppgifter om dig till dem.

 

Lämnar du föreningen eller inte betalar medlemsavgift inom en viss tid, stryks uppgifterna om dig i registret. Deltagarlistor vid resor, aktiviteter och andra arrangemang makuleras när de blir inaktuella.

 

Om du inte vill att ovanstående uppgifter ska vara med i registret ber vi dig meddela oss.

 

Om du inte vill vara med på en gruppbild i samband med ett arrangemang som vi ordnat, ber vi dig meddela detta.

 

Läs mer om Förbundets integritetspolicy här.