Aktiva Seniorer Skövde

Vad är Aktiva Seniorer?

Syfte

Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Vi vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det finns stora möjligheter till upplevelser. Verksamheten skall präglas av rikt och varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där verksamheten förenas med gemenskap och trivsel.

Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer, som bildades 1989, är den gemensamma intresseorganisationen för ca 50 lokalföreningar med över 20 000 medlemmar spridda över hela Sverige.

Aktiva Seniorer är en organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden och som normalt inte driver pensionsfackliga frågor.

Aktiva Seniorer samarbetar med Medborgarskolan och kan därigenom ta del av deras kunskaper och resurser.

Föreningarna

Varje förening är helt självstyrande, men ingår i Förbundet Aktiva Seniorer för samverkan med andra föreningar.

Föreningarna arrangerar studiecirklar, resor, föredrag, samkväm, motion av olika slag och mycket annat. Det är helt och hållet medlemmarnas intressen samt viljan att göra saker tillsammans, som styr aktiviteterna. Alla tips och idéer om kurser, önskemål om föredrag, underhållning mm tar vi tacksamt emot.

Medlemskap

Alla, som är villiga att delta i en förening, kan bli medlemmar. Kontakta styrelsen eller Medborgarskolan, tel. 0500-482515, för information och intresseanmälning.

Ni kan även skicka e-post till vår medlemsansvarige Britt-Marie Nordsten.

Läs vidare på sidan "Här kan du bli medlem i Aktiva Seniorer Skövde"

Organisationsnummer 802498-9991

Swish nummer 1231410422