Kalender - Aktiva Seniorer Skövde

Stadsrundtur med Skövde Kommun
Torsdag 12 April 2018, 14:00 - 16:00
Träffar : 275

Vi lever i en kommun som expanderar kraftigt. Politikernas målsättning att vi skall bli 60.000 invånare år 2025 innebär stora utmaningar. Bygg- och anläggningsverksamheterna går på högvarv. Vi lovar en spännande rundresa där Bo Sandin kommer att guida oss. Han jobbar på Sektor Samhällsbygg där man planerar och handlägger bostadsbyggande, industrietableringar och, inte minst, infrastruktur.