Kalender - Aktiva Seniorer Skövde

Besök Kronofogden
Tisdag 09 November 2021, 18:30 - 20:00
Träffar : 69

Kronofogdemyndigheten (i vardagligt tal "Kronofogden") är en central svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Verksamheten är noggrant reglerad i bland andra utsökningsbalken, …

”Krediter är en del av det moderna samhället och de som lånar ut pengar måste kunna få tillbaka dem. I de allra flesta fall fungerar det här bra. Men om något skulle gå fel är det Kronofogden man kan vända sig till. Välkommen till en kort information om Kronofogden, varför vi finns och  varför vår verksamhet är så viktig”

Välkommen till ett besök där vi förutom intressant information kommer att bli bjudna på kaffe.