Detta är en cirkel som utnyttjar en teknik för att med hjälp av värme smälta samman och forma glas i en fusingung. Glasfusing handlar om att smälta ihop hårda, kantiga och färgade glas som smälts ihop till mjuka, sagolikt vackra skapelser.  

Materialet ersätts med självkostnadspris för övrigt kostnadsfritt. 3 ggr jobba och 1 gång montering.

Cirkeln har fyra träffar den 10/10, 17/10, 24/10 och 31/10 kl. 10.00 – 12.00.

Lokal är Marrakech på Medborgarskolan Södra Trängallen 2A.

Anmälan sker på hemsidan senast den 9/10.

OBS! Kort anmälningstid, startar om vi får tre deltagare, gärna flera.

Cirkelledare Iwy Andre.