Att arbeta som läkare i Afrika

Lars Ljungström, överläkare vid infektionskliniken,

Skaraborgs Sjukhus Skövde har 10 års erfarenhet av

volontärarbete vid en HIV-klinik i Mombasa, Kenya.

Han kommer att berätta om hur det är att arbeta under

de förhållanden som råder i landet samt om likheter

och olikheter i vårdarbetet mellan Sverige och Kenya.