Vid Aktiva Seniorers månadsmöte den 9 januari fick 200
medlemmar lyssna till Niklas Swanström som under rubriken
”Nordkorea: Ett bombsäkert säkerhetshot” på ett mycket
intressant sätt belyste situationen i Nordkorea. Han är
direktör för institutet för Säkerhetspolitik i Stockholm.
Niklas är utbildad i Kina, Sverige och USA och har
tillbringat de senaste 30 åren med att studera Asien.
Han har rest till Nordkorea sedan tidigt 90-tal och reser
idag dit 2-3 gånger per år. Vi fick information om de
spänningar som finns i hela regionen; Kina, Japan,
Nord- Sydkorea och USA. Månadsmötet var samma
dag som Nord- och Sydkorea började prata med
varandra och Vinter OS kan ha en positiv inverkan på
förhållandet mellan staterna. Niklas talade om hur viktigt
det är med kommunikation mellan alla parter både politiskt
och militärt för att undvika att misstag begås som gör att
väpnad konflikt kan utlösas. Han redovisade också vilka
kärnvapen och missiler som man tror att Nordkorea har.
Det är svårt att få in information om livet i västvärlden in
i ett så slutet land med en massiv kontroll och propaganda.