Skövde från järnålder till idag

Vid Aktiva Seniorers månadsmöte den 6 februari
fick 150 medlemmar lyssna till Tord Gustafsson,
ordförande i Skövde Hembygdsförening samt f d
kommunalråd i Skövde där han berättade om
Skövde under titeln Skövde från järnåldern till
nutid. Han berättade om hur Skövde uppstod
från ca 400 år e.Kr då riddaren Garpa bosatte
sig här. På 1400-talet fick Skövde stadsprivilegier,
staden brann ner 11 september 1759 och 1859
kom järnvägen. Han berättade sedan om hur
industrialisering i Skövde började med John Grönvall,
Assar Gabrielsson och Gustav Larsson. När Carl Milles
skulle inviga skulpturen Den flöjtspelande ängeln
skrev han en dikt som Tord läste upp. Vårt kulturhus,
som byggdes 1964 är Sveriges första kulturhus. Vi fick
en inblick i hur namnen på kvarter, parker och gator
kommit till. Idag är Skövde Sveriges största militärort.
Tord blandade fakta med anekdoter på ett trevligt sätt.
Mötet avslutades med kaffe och semlor.