Birgitta Nyström i gul väst med ett antal vetgiriga seniorer. I bakgrunden ser vi den gigantiska ugnen

Ingen som bor eller besöker Skövde lär missa Cementa. Industrin dominerar, på gott och ont, infarten från Skara. Cementa Skövde tillsammans med Slite på Gotland och Degerhamn på Öland står för tillverkningen av olika cementbaserade produkter. Skövde sysselsätter 95 personer och har ca 25% av den svenska cementproduktionen.

Vi möttes av Cementas Birgitta Nyström som började med att återuppväcka våra kunskaper kring Västgötabergens uppbyggnad. Man bryter två fraktioner, låg- och högsten, som efter malning går in i en cylindrisk ugn. Den håller en temperatur på 1 450 grader uppvärmt med kol. Cementindustrin tyngs av mycket höga utsläpp av koldioxid och man forskar intensivt på att reducera utsläppen. Utslitna bildäck tillför en viss energi samtidigt som man eldar upp dem på ett miljömässigt bra sätt. Avfall som plast, papper, trä och tyg bidrar också till att minska kolanvändandet. Man forskar på att på sikt kunna ersätta kolet med el.

Efter en rejäl kemilektion fick vi vandra runt i anläggningen där det mesta är jättestort. Ugnen är ett långt roterande rör på 80 meters längd och 5 meter i diameter. Produktionen går dygnet runt, året om och många av personalen jobbar med underhåll för att minimera driftsstörningar. Skövdefabriken producerar 600,000 ton per år varav 95% levereras i lösvikt med bulkbilar och resterande packas i säckar för byggmaterielmarknaden. Tyvärr fungerar inte järnvägstransporter på grund av dålig spårkapacitet och leveranssäkerhet. Leveranser från Slite och Degerhamn går på båt. Hur ser framtiden ut? Efter en lång process har Cementa ett nytt brytningstillstånd fram till 2031. Betong krävs i många byggen och anläggningar framöver och den stora utmaningen är att få ner koldioxidutsläppen. Aktiva Seniorer tackar Birgitta för en informativ och intressant eftermiddag.