En grupp på 14 personer från Föreningen Aktiva Seniorer var den 21 mars på en guidad visning i Skövdes Konstmuseum och i Stora Galleriet.
En otroligt kunnig guide , Erling Öhrnell berättade på ett medryckande sätt om de tre kvinnliga konstnärerna , Elli Hemberg,Ester Henning och Anna Sjödahl. Deras konst beskriver den svenska moderna konsthistorien och utgör mer än hälften i Konstmuseets samling. Skövde Konsthall har ett genusuppdrag  från Regionen. I samlingen finns konst uppdelat i fyra teman : Konsten o samhället, Konsten o drömmen ,Konsten och konstnärlig nyfikenhet samt Konsten bortom föremålen.

I det Stora galleriet fick vi en ”Spännande resa” i en rumslig installation. Material och berättelser insamlade under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap. Det var Anders Paulin och Johan Forsman, som skapat detta. De fanns också på plats då vi fick en direktinformation av dem. Mycket intressant att höra om bl.a. aktiemarknaden på Wall Street i New York, där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid o rum.

Vi fick även i Stora gallerit se Lusa Jeannin
och Rolf Schuurmans Spagyriska konst. Konsten som handlar om växters läkande kraft och sambandet mellan människan, naturen och kosmos. Ett sätt att praktisera alkemins filosofi kring medicinalväxternas läkande krafter i samklang med naturens kretslopp och himlakropparnas rörelser.

En givande eftermiddag med en intressant och spännande visning /guidning av olika konstnärliga uttryckssätt.