Det finns många, lite mindre, välskötta företag i Skövde. Ett 20-tal Aktiva Seniorer, varav nästan hälften tjejer, har besökt Furhoffs.

Vi togs emot av Björn Furhoff, ägare och VD för företaget. Björn är fjärde generationen i detta familjeföretag som startade 1899. Företaget har under dessa generationer utvecklats lysande och har idag 145 anställda och en omsättning av 200 miljoner kr.

 

Björn satte oss på skolbänken och hans första fråga var; Varför rostar järn? Rostfritt i olika former är det som forskas fram och produceras. Stora kunder är läkemedels- och livsmedelsindustrin där hygien är mycket viktigt. Det finns idag 120 olika kvalitéer av rostfritt. Genom att blanda in krom och nickel i en järnprodukt får man önskad kvalité på slutprodukten. Egenskapen daktit (formbarhet) är viktig för att kunna forma ett platt plåtämne till tex ett rör eller kona. Förädlingsgraden är hög. Kilopriset för järn är 5 kr medan rostfria produkter hamnar på från 40 kr till uppåt 5.000 kr.

 

Furhoffs levererar produkter med hög kvalité men lågprisimport från till exempel Kina stör en del. Något man bör tänka på när man köper en (för) billig diskbänk. Produktionen är styrd av ett antal certifieringar men Furhoffs har en egen. Den heter SF1000 (Sunt Förnuft till tusen). Björn framhöll hur viktigt Kavelbroskolan är för företagets framtida rekryteringar. Det finns många exempel på tjejer och killar som inte har det så lätt med det teoretiska. Men – får de jobba med praktiska saker så utvecklas dom kolossalt. Efter en rejäl lektion gick vi ut i produktionen. Man investerar ständigt i maskinparken för att kunna konkurrera. Produktionen spänner från hantverk till stora serier. Där har bland annat Lichron försett företaget med kompetent personal som sköter ett antal datoriserade maskiner. Miljömässigt viktigt – allt rostfritt spill och skrot återvinns till 100%. Traditionellt har man svetsat rostfritt men nu kommer även limmade konstruktioner. Björn startade med en förhoppning om att vi, med ny kunskap, kunde bli ambassadörer och sprida positiv information. Så sant – vi tackar och lämnar Furhoffs för ett lärorikt besök.

 

Björn, trea från höger, visar oss runt i produktionslokalerna