En grupp på 20 besökare från Föreningen Aktiva Seniorer Skövde gjorde ett  besök hos Skövdebostäder torsdagen 28 mars. Vi fick en mycket intressant och trevlig presentation av företagets verkställande direktör Dan Sandén.

Skövdebostäder grundades  redan 1943 och trots att man nu är 75 år har man endast haft tre verkställande direktörer, vilket nog är väldigt ovanligt. Företagets första vd var Gustav Lake som är en välkänd person för de flesta skövdebor. Hans efterträdare blev sedan Roland Andersson och nu är det alltså Dan Sandén som leder företaget.

För närvarande äger Skövdebostäder 5 190 lägenheter varav 900 är studentlägenheter. Omsättningen 2018 var 369 milj. kr och resultatet 116 milj. kr. Antalet anställda är 97 personer

Kundnöjdheten är hela 96%, och företaget har tilldelats ”Kundkristallen” som bästa bostadsbolag.

Det råder en stor befolkningstillväxt i landet och detta gäller inte minst  Skövde, så behovet av bostäder är mycket stort. Byggvolymerna har ökat men räcker inte. Ett problem är att produktionspriserna överstiger inflationen och är högst i hela Europa.

I Skövde är efterfrågan på mindre centralt belägna lägenheter stor bland 70+ och 25-29 åringar. Ett bra exempel på seniorboende är Fältspaten beläget på Billingsluttningen och här erbjuds lägenheter på 1-3 rum för ålderskategorin 70+. I Fältspaten finns trevliga gemensamhetsutrymmen, som allrum, bastu, träningslokal samt övernattningslägenhet som är mycket uppskattade av de boende.

 Byggprojekt som pågår nu är Frostaliden och Grubbagården. 

 Ett mycket uppskattat besök hos Skövdebostäder där vi även blev bjudna på kaffe.