Studiebesök på Gengåvan/Erikshjälpen.

 

Vi var tjugo aktiva seniorer, som besökte Gengåvan/Erikshjälpen måndagen 23 september. Ett väldigt intressant besök.

Under en trevlig fikastund berättade Gengåvan Skövdes ordförande Lasse Berggren om hur det hela startade. Det var år 1996 när världen fick veta hur barn och handikappade behandlades i Rumänien, som idén om att bygga ett barnhem föddes. För att finansiera planerna startades en secondhandbutik för drygt 20 år sedan. Det hela gick över förväntan och med stöd av Elimförsamlingen, Stöpens Pingstförsamling och Pingstförsamlingen i Skövde har verksamheten vuxit och sedan 3,5 år tillbaka huserar man i ändamålsenliga lokaler på Lundenvägen.

Butikschefen Kaisa Gustavsson berättade att butiken i Skövde har 17 anställda och ett stort antal praktikanter. Dessutom engagerar sig mer än 100 volontärer i arbetet med att driva butiken. Här är alla välkomna efter sina egna förutsättningar och tillsammans gör de ett värdefullt jobb. Samtidigt ger arbetet ett stort socialt mervärde till såväl volontärer som kunder. Allt överskott från verksamheten går till olika projekt. Under 2018 gick cirka 5 miljoner till projekt i Rumänien och Estland.

Efter fika och information gjorde vi en rundvandring i lokalerna och imponerades verkligen av den omfattande hanteringen av alla skänkta saker. Ett fantastiskt arbete läggs ner för att ta hand om allt som kommer som gåvor.