Studiebesök Vätgasprojekt Mariestad den 17 september 2019

AKTIVA SENIORER i Skövde har besökt Mariestads Kommun och informerats om dess Vätgasprojekt (ElectriVillage). Närmare 20-talet seniorer tog sina fossildrivna bilar till Mariestad för att träffa utvecklingschefen Jonas Johansson.

Mariestad blev först i världen med att öppna en solcellsdriven vätgasstation. Vi har idag fyra vätgasstationer i Sverige medan Tyskland har hela 400 st. Jonas gav oss en mycket gedigen och tankeväckande information om politiken och tekniken bakom satsningen. Han hyllade kommunen för dess snabba beslutsförmåga. En vätgasstation till salu i Danmark köptes in efter två veckors handläggning. Vätgasprojektet drar också med andra effekter för kommunen. Flera lokala tillverkare får jobb, besöksnäringen stimuleras, lokala utbildningar i samarbete med Chalmers, mm gör staden attraktivare.

Rent tekniskt får man el från solceller som via en elektrolys tillverkar vätgas som kan lagras. I en vätgasbil omvandlas gasen till el som driver bilen. Utsläppen är värme och vatten – oerhört miljövänligt. Fortfarande finns det ett begränsat antal bilmodeller på marknaden men tyska tillverkare är långt framme med nya modeller. Även last- och busstillverkarna Volvo och Scania satsar. Kommunen projekterar även förskolor med vätgasteknik. Via solceller på taken kan man då få ut värme och el som betjänar fastigheten. Gasens lagringsförmåga utnyttjas väl då solen inte skiner. Mariestads vätgassatsning har rönt mycket stor uppmärksamhet och man har haft besök från ett antal länder bland annat Australien. Många svenska kommuner har studerat satsningen. Som Skövdebor är vi förvånade att vår kommun inte visat något intresse.

Efter den teoretiska genomgången åkte vi ut till vätgasstationen som ligger på utfarten mot E20. Enkelheten och snabbheten att tanka en bil är slående. Vi tackar Jonas och Mariestads Kommun för ett mycket intressant studiebesök.

Foto; Göte Gunnarsson Text foto; Jonas Johansson, till höger, tankar upp en av kommunens 8 tjänstebilar. Tankningstid 4 minuter ger räckvidden 50 mil