Vi var ett fyrtiotal Aktiva Seniorer som den 28 september besökte Regionens hus,
där man hade öppet hus för olika föreningar i Skövde.

Vi fick till att börja med en intressant information om Regionens alla arbetsområden. Det innefattar inte bara sjuk- och hälsovård utan bl.a. Naturbruksförvaltning, Västtrafik, Västfastigheter och Göteborgsoperan. Man har 55.000  medarbetare.

Därefter fick vi en rundvandring på plan 2 och 3. Det är ca 400 medarbetare som arbetar i huset, men det finns bara några få egna kontorsrum. Man kan välja var man behöver arbeta för dagen, det finns tysta rum, mötesplatser, hytter och samtalsrum. Man har skapat olika zoner som man kan arbeta i: samarbetszon, lugn zon och tyst zon. Det finns gott om kommunikationsutrustning. Man har försökt skapa en arbetsmiljö som är så miljövänlig som möjligt och när det gäller möblerna är ca 60 % återanvända på olika sätt.

I huset arbetar också administrationen för Folktandvården, Habilitering och hälsa, Närhälsan, patientnämnderna, Naturbruksförvaltningen, Västarvet, Västfastigheter, Västtrafik och även Next Skövde med turistbyrån m.fl.  På bottenvåningen finns också Restaurang Mode.