Onsdagen den 10 oktober anordnade Aktiva Seniorer Skövde  en vandring vid Axevalla Hed, förbi flera gamla militäranläggningar och vidare bort mot Husgärdessjön och platsen där den medeltida borgen Axevalla hus låg. Det var en riksborg som under sin tid var ett av landets starkaste fästen. Axevalla hus fick då en stor betydelse ur försvarssynpunkt . Den tidens borgar var nödvändiga för att kungamakten skulle ha kontroll över sina riken. Det skulle finnas en permanent besättning av utbildade soldater under ledning av en befälhavare, en fogde, på borgen. Fogdarnas uppgift var att inkassera kungens skatter och böter.

När Axevalla hus upphörde att vara fäste och fogdeborg är osäkert, men det verkar ha skett mellan 1469 och 1471.

Vi fick en härlig fikastund med fin utsikt över Husgärdessjön. Vi tackar Björn Gaarder för en trevlig vandring.

 

Lite paus för att kolla årsringar på ett träd