TVÅ STUDIEBESÖK. Aktiva Seniorer i Skövde har gjort ett nedslag i vår södra grannkommun Falköping. Först besökte vi Falköpings Mejeri där VD Anders Segerström tog emot i deras helt nya kontorslokaler. I dessa lokaler inryms även mottagning av inleveranser från mjölkbönderna. Mjölkbranschen är inte alltid lätt att förstå för oss konsumenter. Anders, med stöd av Jordbruksverkets information, gav oss en bred information om historisk utveckling och nuläget. Naturligt jämför man sig med Arla som är den särklassigt största aktören. Arla finns idag i 7 länder medan Falköping Mejeri framhåller det lokala och närproducerade. De kommer aldrig att importera eller exportera några produkter. Idag levererar ca 200 mjölkbönder inom en radie av 70 km. Falköpings Mejeri betalar generellt något mer till mjölkbönderna än sina konkurrenter och fler köar in. Falköpings Mejeri startade 1931 och har idag 70 st heltidsanställda. De äger även Grådö Mejeri i Dalarna. Total omsättning 1,4 miljarder kr. Man är något bekymrad över EMV (Egna Märkes Varor) där detaljhandel mer och mer tar fram sina egna namn såsom ICA, Coop, Ängen, Garant, mfl. Det blir därför betydligt svårare för en konsument att se var produkten produceras. För den medvetne så är varje förpackning försett med producentbeteckning. Till exempel; SE1071 kommer från Falköping Mejeri, SE1028 från Arla Jönköping och SE1078 Arla Malmö men säljs under namnet ICA. Arlas klassiska hushållsost är märkt DK204 vilket innebär att den görs i Danmark. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad på mejeriprodukter 72%. En högre siffra skulle direkt gynna den svenske mjölkbonden och ge viktiga arbetstillfällen.

Efter Falköpings Mejeri samlades vi kring en god lunch på Teaterbaren.

Sedan besökte vi Stadshuset där Leif Bigsten, projektledare för Skaraborgs Logistik Center (SLC) gav oss en intressant redovisning. I Vision -95 drog man upp riktlinjerna till det som blev SLC. Det var en rejäl dragkamp mellan Skövde och Falköping om var denna terminal skulle ligga. Även som Skövdebo ser vi att det var rätt beslut. Närheten till västra och södra stambanan samt stora lämpliga markområden gjorde Falköping ytterst lämpligt. Grundidén är att delar av Göteborgs Hamn har flyttats till Falköping. Godset går med järnväg och lastas om eller lagras i Falköping för att sedan distribueras lokalt med lastbil. För företagen som exporterar gäller det omvända. Jula i Skara är en stor aktör och är numera delägare i SLC. I miljötänket har Jula idag dispens för ett 32 meter långt lastfordon vilket ger plats för två stora containrar. Total sparade SLC 12 miljoner kg per år i minskade utsläpp av koldioxid. Det finns 6 olika terminaler och även Post Nord är på väg in. Samarbetet med Banverket är väldigt viktigt och tillgången av mark har gjort att man även anlagt ett 750 meter långt förbifartsspår. Det gynnar även persontågstrafiken. Man har även etablerat en förbindelse med Duisburg i Tyskland som utgör en knutpunkt för vidare in- och uttransporter i Europa. SLC sysselsätter idag 200 anställda. Tack vare modern hjälpteknik på lagersidan har man ganska många anställda med invandrarbakgrund som inte behärskar det svenska språket så väl.

Aktiva Seniorer tackar Anders Segerström och Leif Bigsten för två mycket intressanta studiebesök.

 

Anders Segerström, VD Falköping Mejeri berättar om mejerimarknaden
Leif Bigsten, fyra från höger, på plats i terminalområdet. Bakom syns Södra Skogsägarnas virkesförråd. Foto; Göte Gunnarsson