STUDIEBESÖK. Aktiva Seniorer har haft en mycket aktiv höst med många intressanta studiebesök.

Årets sista besök har vi gjort på Climator som är ett relativt okänt företag som jobbar inom ett mycket intressant produktområde. Företaget startade 1979 av den kända Skövdeprofilen Rolf Ulfvengren. Idag är man 16 anställda och omsätter 21 miljoner kr och i stark tillväxt. Johan Brunberg, VD och Tomas Lyck, projektledare på företaget tog emot oss i ett välfyllt konferensrum.

Produkten är en saltlösning som fasomvandlas (fryser/smälter) och med lite kemi och fysik kan värma, kyla eller temperaturstabilisera. Idag har man fyra olika produktområden; temperaturskydd i transporter, energilagring i byggnader, kläder som skyddar för kyla/värme samt temperaturstabilisering i elektroniska och mekaniska utrustningar. Många av produkterna anpassas till kundens krav och man jobbar och utvecklar ofta i projektform. Produkterna är också positiva för miljön och kan återanvändas ett stort antal gånger. Problemet är att produkten är användningsbar i en massa olika applikationer och där fantasin utgör begränsningen.

Idag koncentrerar man sig på transportlösningar där tex. Läkemedelsindustrin är en allt viktigare kund. Ett typexempel är ett ”recept” som skyddar en transport av vaccin att hålla mellan +2-+8 grader i 60 timmar med +30 graders omgivningstemperatur. Klara man inte temperaturkraven måste vaccinet kasseras. Ett annat exempel - Stefan Holm som vann guld vid Olympiaden i ett varmt Aten 2004 hade en väst med kylande saltblandning från Climator. Vi avslutade med en guidning i fabriken där tillverkningen är ganska hantverksmässig. Man planerar med att robotisera framöver. Tack Johan och Tomas för ett mycket intressant studiebesök.

 

Johan till vänster och Tomas informerar om saltets olika egenskaper och möjligheter. De fick många frågor. Foto; Göte Gunnarsson