Föreningen Aktiva Seniorer genomförde  sin traditionsenliga torsdagspromenad den 20 maj.
Vi var 18 medlemmar som samlades på COOPs parkering och gick längs Södra Bergvägens kant till starten för Naturmarken. Promenadslingan i Naturmarken har iordningställs av Cementa och öppnades i april 2015. Detta efter att brytningen av kalksten förändras o flyttas.
Vi slutet av denna promenadslinga intog vi vårt medhavda fika vid de stenblock, som iordningställs som rastplats. Efter fikastunden med trevlig samvaro fortsatte vi promenaden via en gångväg nära Cementas fabrik innan vi kom fram till det nedlagda järnvägsspåret som gått mellan Skövde till Axvall. Järnvägen gick då via Våmb-Billingen-Ljungby-Backa-Ökull till Axvall.
Det första ordinarie tåget i allmän trafik från Skövde till Axvall avgick 31 mars 1904. Premiärturen hade föregåtts av ett testtåg 13 dec 1903, där privatpersoner kunde köpa biljett för 10 öre. Ångloket hette ”SKÖVFDE”. men ändrades efter några år till ”AXVALL”. Tågtrafiken upphörde 1951 och spåret revs 1963.
Nu är det nedlagda smalspåret en underbar fin och naturskön promenad och cykelväg, som sträcker sig till Varnhem.
Vi gick någon kilometer på denna sträcka och vek av mot en stig som gick över gärden fram till Våmbs by.
Det var en nöjd grupp och för många var det helt nya promenadområden som upptäcktes.