Orkidévandring i Nohlmarken den 22 juni 2021

 

Mitt i den vackra midsommartiden fick Aktiva Seniorer i Skövde möjlighet att följa med Ingan Bergström på en vandring i Skultorps naturreservat Nohlmarken bland otroligt många och vackra orkidéer.

Området är ca 7 hektar stort, ligger på mycket kalkrik mark och har genom röjning, slåtter och djur på bete blivit ett av Skövdes mest artrika områden. Ingan visade oss bl.a. vax- och blodnycklar, tvåblad skogsknipprot, grönvit nattviol och brudsporre.

Vi hann också med att sätta oss ned och inta medhavd fika innan vi avslutade med ännu mer intressant information om alla orkidéer som växer i området. Vi tackar Ingan Bergström för en mycket trevlig och intressant vandring!