Het kärlek i Arktis

Vid Aktiva Seniorers månadsmöte den 12 december fick 200 medlemmar lyssna till
Bengt-Åke Öhgren, präst, fotograf och äventyrare som med förkärlek reser till kyla,
is och snö. Han inledde med att berätta hur han första gången kom till Svalbard med
svindlande vacker natur och ett myller av liv. Giganten i Arktis är förstås isbjörnen,
som just i dessa tider, när ismassorna smälter undan, är starkt hotad. Han berättade
på ett målande och intressant sätt med hjälp av fantastiska bilder om djur och fåglar
som han fångat med sin kamera. Många av Bengt-Åkes bilder var också unika som
nästan ingen lyckats fånga tidigare, som t ex kärleksmötet mellan två isbjörnar. Av
bilderna kunde man se hur isarna i Arktis smälter och glaciärerna minskar. Visst vore
jorden mycket fattigare om den arktiska miljön skulle försvinna. Efter denna föreläsning
med unika bilder kom tomten och läste Viktor Rydbecks dikt Tomten. Före det traditionella
Luciakaffet gjorde Skövdes Lucia med tärnor ett stämningsfullt framträdande.